martes, 16 de junio de 2009

I CAMPIONATO AUTONÓMICO MAR COSTA DE CORCHEO

 

MEMORIAL PEPE SAAVEDRA

COLABORA O CLUB SALMO

5-XULLO-2009

PARTICIPANTES POR CLUB SEGUNDO TARXETAS FEDERATIVAS EN VIGOR

BASES:

O sorteo de postos farase o día anterior.

A competición constará de unha soa manga de catro horas de duración.

Cando falten cinco minutos para o fin da proba, farase un sinal que avise aos deportistas, pasados eses cinco minutos farase outro sinal e todos os os peixes que non estean dentro do “rejón” ou claramente fóra da auga non serán válidos.

Os pescadores non poden abandonar o seu posto ata que os controis, efectúen a pesase das capturas.

NESTA COMPETICIÓN Ë OBRIGATORIO O USO DE “REJÓN” OU NASA QUE MANTEÑA OS PEIXES CAPTURADOS VIVOS, ATA A SÚA DEVOLUCIÓN ÁS AUGAS.

A entrada aos postos:

Antes de iniciarse a proba autorízanse lances de proba para medir a profundidade, o anzol estará sen cebo.

Só se autoriza unha cana en acción de pesca cun só anzol, podendo ter outras montadas, sen anzol. As canas terán unha lonxitude máxima de 8 metros e dotadas de carrete.

O lastre (pesos) non pode tocar o fondo; será discrecional e proporcionado ao flotador, que estará pousado na auga.

Cebos e Engados.

Só se permiten os facilitados pola organización que serán os mesmos que se van entregar no próximo campionato de España en Castellón:

· 2 caixas de coreana.

· 1 Kg de sardiña , nunha pequena concentración de salmoira,

· 1 bote de concentración de pasta de sardiña 6 kg.

O presuposto do cebo é de 15 € por pescador que será aboado ese mesmo día ao provedor.

Se algún dos participantes desexa un “rejón” con mango, o prezo é de 15€ . Como se teñen que pedir a fábrica, necesítase que antes do día 25 se comunique a relación a esta Delegación Provincial, o mesmo que o resto de participantes.

Os pescadores virán provistos do material anterior e dun cullerón, pa ou outro utensilio para botar o engado.

A utilización doutro tipo de engado ou cebo será motivo de descualificación. O pescador que non dispoña de “rejón” ou viveiro que manteña vivos os peixes non poderá participar.